Có 1 kết quả:

đà điểu

1/1

đà điểu

giản thể

Từ điển phổ thông

chim đà điểu