Có 1 kết quả:

túc sương

1/1

túc sương

giản thể

Từ điển phổ thông

một loài chim cổ dài giống như chim nhạn, màu lục, lông có thể làm áo