Có 1 kết quả:

kiêm kiêm

1/1

kiêm kiêm

giản thể

Từ điển phổ thông

(một loài chim chắp liền cánh vào với nhau mới bay được)