Có 1 kết quả:

diêm hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mồ hôi muối.