Có 1 kết quả:

lộc cừu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo lạnh làm bằng da hươu.

Một số bài thơ có sử dụng