Có 1 kết quả:

xạ hương

1/1

xạ hương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xạ hương (thuốc)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất thơm lấy trong mình con Xạ. Cũng gọi tắt là Xạ 麝.

Một số bài thơ có sử dụng