Có 1 kết quả:

miến bao

1/1

miến bao

phồn thể

Từ điển phổ thông

bánh mỳ