Có 1 kết quả:

hoàng khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng vàng, tức mỏ loài chim non, có màu vàng hai bên. Chỉ sự non nớt, trẻ nít, thiếu kinh nghiệm.

Một số bài thơ có sử dụng