Có 1 kết quả:

hoàng hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cái biển trong lục địa, từ cửa sông Trường giang về phía bắc và từ cửa sông Áp lục về phía nam ( Mer Jaune ).

Một số bài thơ có sử dụng