Có 1 kết quả:

hoàng giáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đậu đầu của hạng nhì ( đệ nhị giáp ) trong kì thi Hội đời Trần, tương tự Tiến sĩ về sau.