Có 1 kết quả:

hoàng lương mộng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Lư Sinh” 盧生 trọ ở “Hàm Đan” 邯鄲, gặp đạo sĩ “Lã Ông” 呂翁. Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn. Lã Ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê (“hoàng lương” 黃粱). Trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, thì nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao (theo “Thái bình quảng kí” 太平廣記).
2. ☆Tương tự: “mộng giác hoàng lương” 夢覺黃粱, “mộng thục hoàng lương” 夢熟黃粱, “hoàng lương nhất mộng” 黃粱一夢, “nhất chẩm hoàng lương” 一枕黃粱.