Có 1 kết quả:

hoàng đồng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ một thứ đồng (kim loại) màu vàng. Nay thường chỉ hợp kim của kẽm và đồng. ◇Thần dị kinh 神異經: “Tây bắc hữu cung, hoàng đồng vi tường, đề viết địa hoàng chi cung” 西北有宮, 黃銅為墻, 題曰地皇之宮 (Trung hoang kinh 中荒經).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất thau, tức đồng pha kẽm.