Có 1 kết quả:

lê hoàng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ “hoàng li” 黃鸝 chim vàng anh, hoàng oanh. ◇Tấn Thư 晉書: “Phù hân lê hoàng chi âm giả, bất tần huệ cô chi ngâm” 夫欣黎黃之音者, 不顰蟪蛄之吟 (Quách Phác truyện 郭璞傳).