Có 1 kết quả:

hắc hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một biển nội địa, giữa Thổ Nhĩ Kì và Nga.

Một số bài thơ có sử dụng