Có 1 kết quả:

hắc
Âm Hán Việt: hắc
Unicode: U+9ED2
Tổng nét: 11
Bộ: hắc 黑 (+4 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一一丨一一丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Hắc 黑.