Có 1 kết quả:

mặc ai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghi lễ đứng cung kính cúi đầu im lặng, trong lòng mang niềm thương xót. ◎Như: “đại gia mặc ai nhất phân chung” 大家默哀一分鐘 mọi người mặc niệm trong một phút đồng hồ.