Có 1 kết quả:

mặc nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên lặng không nói gì ( coi như bằng lòng ).