Có 1 kết quả:

điểm huyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng ngón tay ấn vào chỗ hiểm yếu trên thân người, một kĩ thuật của võ thuật xưa — Chỉ chỗ đất tốt để táng người chết, công việc của thầy địa lí.