Có 1 kết quả:

đảng sâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại sâm sản xuất tại vùng Thượng Đảng thuộc tỉnh Sơn Tây Trung Hoa, dùng làm vị thuốc.