Có 1 kết quả:

tỵ thanh kiểm thũng

1/1

Từ điển phổ thông

mặt mũi méo mó, xấu xí