Có 1 kết quả:

xỉ luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bánh xe có răng cưa.