Có 1 kết quả:

long chương phượng triện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Văn tự cổ rất khó nhận ra. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Chiếu na bi kiệt thượng thì, tiền diện đô thị long chương phượng triện, thiên thư phù lục, nhân giai bất thức” 照那碑碣上時, 前面都是龍章鳳篆, 天書符籙, 人皆不識 (Đệ nhất hồi) Lúc chiếu lên mặt tấm bia kệ, mặt trước đều trạm những loại chữ cổ, phù lục thiên thư, không ai đọc được.