Có 1 kết quả:

long mạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng của nhà phong thuỷ, chỉ hình thế và hướng núi.