Có 1 kết quả:

long tu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cỏ sống lâu năm, dùng làm vị thuốc bắc ( trông giống như râu rồng ).

Một số bài thơ có sử dụng