Có 1 kết quả:

long biên

1/1

long biên

giản thể

Từ điển phổ thông

tên đất Long Biên thuộc thành Thăng Long