Có 1 kết quả:

long phi phượng vũ

1/1

Từ điển phổ thông

rồng bay phượng múa, đẹp rực rỡ