Có 3 kết quả:

cưu tưcưu từkhưu từ

1/3

cưu tư

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Nước “Cưu Tư” 龜茲 ở “Tây Vực” 西域, thuộc tỉnh “Tân Cương” 新疆 bây giờ.

Một số bài thơ có sử dụng

cưu từ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Nước “Cưu Tư” 龜茲 ở “Tây Vực” 西域, thuộc tỉnh “Tân Cương” 新疆 bây giờ.

Một số bài thơ có sử dụng

khưu từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Khưu Từ (nay thuộc tỉnh Tân Cương của Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng