Có 1 kết quả:

khưu từ

1/1

khưu từ

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Khưu Từ (nay thuộc tỉnh Tân Cương của Trung Quốc)