Chưa có giải nghĩa theo âm Hán Việt, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách:
Âm Hán Việt: cáp, hạp, hợp
Tổng nét: 9
Bộ: môn 門 (+6 nét)
Unicode: U+2CBA4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Nôm: các

Dị thể 1