Có 4 kết quả:

thuyếnđoànđoánđoạn

1/4

thuyến

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ đá để mài lưỡi rìu — Xem Đoán.

đoàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

rèn (kim loại)

đoán

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Rèn, luyện. ◎Như: “đoán luyện” 鍛鍊 rèn đúc, rèn luyện.
2. (Danh) Đá mài dao.

Từ điển Thiều Chửu

① Gió sắt, rèn sắt.
② Rửa, mài giũa cho sắc bén. Như đoán luyện 鍛鍊 rèn đúc, rèn luyện.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Luyện;
② Rèn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nung đèn — Đập nện — Ta quen đọc Đoạn.

Từ ghép 1

đoạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

rèn (kim loại)