Chưa có giải nghĩa theo âm Nôm
Unicode: U+2E8D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp