Chưa có giải nghĩa theo âm Nôm, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách tra theo âm Pinyin
Unicode: U+2EAE

Âm đọc khác

Âm Pinyin: zhú