Có 1 kết quả:

nòi
Âm Nôm: nòi
Unicode: U+343B
Tổng nét: 6
Bộ: nhân 人 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨丨フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

nòi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giống nòi