Có 1 kết quả:

châu
Âm Nôm: châu
Unicode: U+3473
Tổng nét: 12
Bộ: nhân 人 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨ノフフ丨ノノフフ丨ノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

châu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)