Có 1 kết quả:

tiết
Âm Nôm: tiết
Unicode: U+353E
Tổng nét: 2
Bộ: tiết 卩 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: フフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

tiết

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiết tấu; khí tiết; thời tiết