Có 1 kết quả:

uống
Âm Nôm: uống
Unicode: U+3CF9
Tổng nét: 11
Bộ: thuỷ 水 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一丨ノ丶一一丨一
Thương Hiệt: EDMG (水木一土)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

uống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

uống nước