Có 1 kết quả:

tách
Âm Nôm: tách
Unicode: U+3CFB
Tổng nét: 11
Bộ: thuỷ 水 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一丨丨一丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tách

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lách tách, tí tách