Có 5 kết quả:

loilôisôisùitrôi
Âm Nôm: loi, lôi, sôi, sùi, trôi
Unicode: U+3D62
Tổng nét: 16
Bộ: thuỷ 水 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一丶フ丶丶丶丶丨フ一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/5

loi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lẻ loi

lôi

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lôi thôi

sôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nước sôi

sùi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sụt sùi

trôi

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

trôi nổi