Có 1 kết quả:

hòng
Âm Nôm: hòng
Unicode: U+4027
Tổng nét: 11
Bộ: mục 目 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一丨丨一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hòng mong. hòng trông