Có 1 kết quả:

lưới
Âm Nôm: lưới
Unicode: U+42E5
Tổng nét: 13
Bộ: mịch 糸 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶丶丶丶丨フ一一丨一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lưới

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lưới gai