Có 4 kết quả:

bóngbọngbụngbủng
Âm Nôm: bóng, bọng, bụng, bủng
Unicode: U+43FE
Tổng nét: 12
Bộ: nhục 肉 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ一一一一一ノ丶一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/4

bóng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

đứng bóng; bóng lộn

bọng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bọng đái

bụng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bụng dạ; tốt bụng; để bụng

bủng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bủng beo