Có 1 kết quả:

thượng
Âm Nôm: thượng
Tổng nét: 3
Bộ: nhất 一 (+2 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 丨一一
Thương Hiệt: YM (卜一)
Unicode: U+4E0A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Tự hình 5

Dị thể 2

1/1

thượng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thượng (phía trên); thượng đế; thượng sách