Có 2 kết quả:

cáigái
Âm Nôm: cái, gái
Unicode: U+4E10
Tổng nét: 4
Bộ: nhất 一 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 一丨一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

cái

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bò cái, chó cái

gái

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con gái; trai gái