Có 1 kết quả:

cổn
Âm Nôm: cổn
Unicode: U+4E28
Tổng nét: 1
Bộ: cổn 丨 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút:
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 3

1/1

cổn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bộ cổn