Có 2 kết quả:

anha
Âm Nôm: a, nha
Unicode: U+4E2B
Tổng nét: 3
Bộ: cổn 丨 (+2 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丶ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

a

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chạy a vào

nha

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nha hoàn, nha đầu (người gái hầu)