Có 1 kết quả:

chủ
Âm Nôm: chủ
Unicode: U+4E36
Tổng nét: 1
Bộ: chủ 丶 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút:
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

chủ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bộ chủ