Có 1 kết quả:

ma
Âm Nôm: ma
Unicode: U+4E48
Tổng nét: 3
Bộ: triệt 丿 (+2 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: ⿱丿
Nét bút: ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

ma

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

Đa ma (bao nhiêu); Giá ma (cái gì đây)