Có 1 kết quả:

bang
Âm Nôm: bang
Unicode: U+4E53
Tổng nét: 6
Bộ: triệt 丿 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丨一丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

1/1

bang

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

binh bang