Có 2 kết quả:

loànloạn
Âm Nôm: loàn, loạn
Unicode: U+4E82
Tổng nét: 13
Bộ: ất 乙 (+12 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰⿱
Nét bút: ノ丶丶ノフ丶丨フフ丶フ丶フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

loàn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lăng loàn

loạn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nổi loạn