Có 1 kết quả:

quyết
Âm Nôm: quyết
Unicode: U+4E85
Tổng nét: 1
Bộ: quyết 亅 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút:
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 4

1/1

quyết

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quyết (bộ gốc)